Сдружение Екоресурс и интеграция - Ekoresource&integration

Екоресурс и интеграция

Мисия на неправителствената организация

?  
? Подпомагане на обществени инициативи за защита на природата.  
Разработване, управление и изпълнение на национални, европейски и международни проекти, финансирани от Европейската комисия или други финнасови донори  
? Осъществяване на социални, интеграционни, образователни, културни и други дейности, насочени към младежта в Република България.  
? Интегриране на малцинствени групи и хората в неравностойно положение.  
? Осъществяване на информационно-консултативно, обучително и експертно съдействие във всички научни сектори на околната среда като: екологични науки, инженерни технологии, политики за околна среда, обучение, изграждане на капацитет, устойчив екотуризъм и други.  
Разработване и реализиране на програми, екопроекти и организиране на природозащитни кампании.

Цели на организацията

1.Подобряване на условията за опазване на околната среда и социалната интеграция на българските граждани;  
2. Развитие на образованието, екотуризма и културата по отношение на околната среда и здравето и др.;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info